हाम्रा मेसिनहरू मासु प्रशोधन उद्योग, गहुँको खाना र द्रुत-फ्रोजन खाद्य प्रशोधन उद्योगमा व्यापक रूपमा लागू हुन्छन्।

उत्पादनहरू